Microsoft Active Directory

W ramach dostawy oferujemy:

 • 2 licencje Windows Server Standard 2008 R2 / 2012 / 2012 R2,
 • 40 licencji CAL w ilości odpowiadającej ilości użytkowników lub urządzeń,
 • wdrożenie.


Pierwszy system operacyjny (2 wirtualne) umożliwi instalację 2 kontrolerów domeny (zalecane). Licencja na drugi system przeznaczona jest na instalację serwera plików oraz serwera aktualizacji WSUS (2 wirtualne maszyny). Jeśli Zamawiający posiada „wolną” licencję z której możemy skorzystać (min. Windows 2008 R2 i środowisko wirtualne w wersji vSphere 5.0) to może być ona wykorzystana do wdrożenia a tym samym nie będzie potrzeby zakupu licencji.

 

Dedykowane dla PUP
GRATIS w ramach promocji:
Wdrożenie komunikacji wewnątrz urzędu z wykorzystaniem darmowego oprogramowania.


Zalety komunikatora:

 1. Możliwość wysyłania komunikatu do pojedynczych użytkowników oraz grupy.
 2. Możliwość przesyłania plików do wybranego kontaktu. Dzięki temu użytkownicy nie zapychają skrzynek pocztowych czy serwerów plików.
 3. Możliwość integracji kont użytkowników z usługą Active Directory.

 


Wdrożenie obejmuje: uruchomienie serwera, konfigurację,
założenie kont, podłączenie i utworzenie 10 kont użytkowników.

 


Zalety systemu:

 • Scentralizowane zarządzanie zasobami sieci: użytkownicy, komputery, serwery, drukarki, pliki, aplikacje.
 • Użycie centralnej bazy autoryzacji użytkowników w różnych systemach i aplikacjach np. systemy pocztowe (np. Exchange), firewall (np. FortiGate), komunikator (np. OpenFire), Vmware oraz wiele innych aplikacji.
 • Możliwość zdalnej konfiguracji stacji roboczej i instalacji oprogramowania.
 • Możliwość zdalnej konfiguracji profilu użytkownika, dodawanie skryptów startowych np. mapujących dyski i wiele innych.
 • Automatyczna instalacja poprawek systemowych (serwer WSUS).
 • Dostęp do zasobów sieciowych z dowolnego komputera w sieci.
 • Przekierowania folderów oraz profile mobilne umożliwiają „przenoszenie” profilu użytkownika na inne stanowisko co zapewnia mobilność oraz kopię bezpieczeństwa danych użytkownika. Dane nie będą przechowywane lokalnie na komputerze, a na centralnym serwerze plików, gdzie mogą być backupowane (polityka dotycząca zakazu przechowywania określonego typu plików, np. mp3 czy avi).

 


Wdrożenie kontrolera domeny obejmuje:

 1. Instalację, aktualizację oraz konfigurację systemu operacyjnego obsługującego usługę Active Directory.
 2. Zaimplementowanie struktury katalogowej: komputery i użytkownicy.
 3. Instalację i konfigurację serwera plików: przygotowanie struktury folderów oraz nadanie uprawnień (10 przykładowych grup), konfiguracja profili mobilnych.
 4. Opracowanie struktury Grup Zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych (katalogi sieciowe).
 5. Wdrożenie opracowanej struktury Grup Zabezpieczeń (założenie grup i przypisanie im odpowiednich praw dostępu do zasobów sieciowych).
 6. Założenie kont użytkowników na podstawie przygotowanego przez klienta i dostarczonego w formie elektronicznej spisu użytkowników.
 7. Przypisanie kont użytkowników do odpowiednich grup zabezpieczeń.
 8. Przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny wraz z opracowaniem metody automatyzujących ten proces; podłączenie 10 przykładowych stacji roboczych do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili.
 9. Opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych.
 10. Implementację polityki haseł i czasu pracy.
 11. Konfigurację usługi automatycznej aktualizacji stacji roboczych WSUS.
 12. Konfigurację obiektów Zasad Grupy. Automatyczna aktualizacja stacji roboczych.
 13. Opracowanie i wdrożenie Zasad Grup, dla automatyzacji konfiguracji stacji roboczych oraz profili użytkowników.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami
tel. +48 91 3 1234 60,  e-mail: biuro at xcomp.pl


Warunkiem niezbędnym do wdrożenia domeny jest:
Posiadane środowisko wirtualne VMware ESXi w wersji minimum 5.0 Update 2 (wydanie z 20 grudnia 2012, Build 914586 lub późniejsze). Odpowiednia ilość zasobów (CPU, RAM, zasoby dyskowe).

 

Cena została ukształtowana dla instalacji obejmującej do 40 użytkowników.
Jeśli któryś z warunków nie jest spełniony to prosimy o kontakt.