Zintegrowany System Zarządzania

 

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów, którzy chcieliby mieć możliwość weryfikacji jakości świadczonych przez naszą firmę usług oraz poziomu bezpieczeństwa jaki zapewniamy informacjom nam powierzonym, w 2004 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 a w 2010 roku rozszerzyliśmy go o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001.

Oba systemy funkcjonują w naszej organizacji jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji w zakresie:

  • świadczenie usług informatycznych i serwisu,
  • sprzedaż, montaż i wdrożenia sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych,
  • tworzenie, rozwój oraz sprzedaż oprogramowania.

Tak zintegrowane systemy nieprzerwanie funkcjonujące w naszej firmie od wielu lat przyczyniły się do lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników naszej organizacji oraz ich gotowości do spełnienia wymagań klienta.

 

MISJA FIRMY XCOMP

Wiemy, że istotą branży IT jest funkcjonalność. Specjalizujemy się w dostarczaniu dopasowanych rozwiązań umożliwiających klientom realizację swoich celów. Największą wartością naszej firmy są jej pracownicy. To dzięki ich specjalistycznej wiedzy i pasji możemy zmieniać skomplikowane zagadnienia w przyjazne w użytkowaniu narzędzia.
Sukces naszej firmy to wypadkowa otwartości, elastyczności, odwagi i kreatywności.

Nasza WIZJA

Chcemy być najbardziej cenioną technologiczną firmą IT w Polsce, uczciwie budowaną na pasji i wiedzy.

WARTOŚCI NADRZĘDNE:
Portfolio produktów: chcemy oferować marki wysokiej jakości co do których sami jesteśmy przekonani.
Ludzie: chcemy być przyjaznym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swojego potencjału.
Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
Wydajność: chcemy być wysoce elastyczną, skuteczną i szybko rozwijającą się organizacją.
Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zysk, by nikt w naszej organizacji nie musiał się obawiać o swoją przyszłość.
Środowisko: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażującą się we wspieranie społeczności lokalnych.
Jakość: ciągle dążymy do zapewniania kompleksowych usług i produktów IT spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów
Bezpieczeństwo informacji: traktujemy informację jako jeden z kluczowych elementów naszego systemu zapewniając jej ciągłość, integralność i dostępność.

Link do dokumentu.

Kontakt:

Adrian Godlewski
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
e-mail: adrian.godlewski (at) xcomp.pl
tel. kom. +48 601 872 088