Zintegrowany System Zarządzania

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów, którzy chcieliby mieć możliwość weryfikacji jakości świadczonych przez naszą firmę usług oraz poziomu bezpieczeństwa jaki zapewniamy informacjom nam powierzonym, w 2004 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 a w 2010 roku rozszerzyliśmy go o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001.

Oba systemy funkcjonują w naszej organizacji jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji w zakresie:

  • świadczenie usług informatycznych i serwisu,
  • sprzedaż, montaż i wdrożenia sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych,
  • tworzenie, rozwój oraz sprzedaż oprogramowania.

Tak zintegrowane systemy nieprzerwanie funkcjonujące w naszej firmie od wielu lat przyczyniły się do lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników naszej organizacji oraz ich gotowości do spełnienia wymagań klienta.

 

Kontakt:
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
Adrian Godlewski

tel. kom 601 872088

fax. 91 3 1234 61
e-mail: adrian.godlewski (at) xcomp.pl