FORTIMANAGER

FortiManager to rodzina rozwiązań dostarczających narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania dowolnie rozbudowaną infrastrukturą złożoną z produktów Fortinet. Umożliwia centralne zarządzanie równie dobrze kilkoma jak i setkami urządzeń oraz tysiącami agentów końcówkowych. Urządzenia zapewniają centralne zarządzanie i dystrybucję polityk, konfiguracji, aktualizacji i oprogramowania dla rozwiązań FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer oraz FortiMail. Ponadto oferują pełny monitoring zdarzeń w sieci.

 

 

FortiManager umożliwia obniżenie TCO dla implementowanych rozwiązań Fortinet minimalizując zarówno koszty wdrożenia jak i późniejsze wydatki związane z utrzymaniem systemu. Rozwiązanie oferuje kontrolę dostępu administracyjnego oraz podział czynności na podstawie ról i uprawnień poszczególnych administratorów do określonych części infrastruktury sieciowej lub funkcji pełnionych przez dane osoby. Poprzez lokalne utrzymywanie baz aktualizacji, FortiManager minimalizuje czas obsługi żądania modułu Web filtering rating w celu określenia kategorii otwieranej strony jak również skraca czas pobierania aktualizacji modułów antywirus oraz IPS.

 

Zalety FortiManager:

  • Możliwość obsługi do 10 000 urządzeń lub instancji wirtualnych (VDOM) oraz 100 tys. agentów FortiClient dla zapewnienia efektywnego zarządzania i kontroli dużych środowisk.
  • Zmniejsza wydatki związane z wdrożeniem oraz utrzymaniem infrastruktury bezpieczeństwa.
  • Szybsze rozlokowanie i konfiguracja nowych urządzeń i agentów oraz wdrożenie polityk bezpieczeństwa.
  • Szczegółowe śledzenie zmian konfiguracji poprawia przejrzystość i stanowi źródło informacji podczas audytu.
  • Łatwe zarządzanie rozbudowanymi środowiskami VPN typu siatkowego i gwiazdowego.
  • Rola lokalnego punktu dystrybucyjnego umożliwia lepszą kontrolę aktualizacjami zarządzanych zasobów.
  • Łatwa integracja z urządzeniami FortiAnalyzer pozwala na uzyskanie funkcjonalności centralnego gromadzenia informacji o zdarzeniach, analizowania ich oraz generowania raportów na podstawie zebranych danych.

 

Produkty: