AVAMAR

Dell EMC Avamar rozwiązuje wyzwania tradycyjnego backupu, umożliwiając szybki i pewny backup oraz odtworzenie w środowiskach VMware, wielooddziałowych czy centrach danych.

Dzięki wykorzystaniu opatentowanej technologii globalnej deduplikacji, która rozpoznaje powtarzające się segmenty danych na źródle, Avamar ogranicza ilość kopiowanych przez sieć danych nawet do 500 razy odciążając posiadane łącza i skracając okno backupowe. Avamar wielokrotnie redukuje również ilość składowanych danych, dzięki czemu czyni z dysków twardych porównywane kosztowo z taśmami, a zdecydowanie bardziej wiarygodne repozytorium.

 

 


Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Dell EMC Avamar redukuje ilość kopiowanych danych już na źródle, zanim jeszcze zostaną one przesłane przez sieć i zapisane w repozytorium. W przeciwieństwie do radycyjnych rozwiązań, Avamar rozpoznaje powtarzające się segmenty danych między chronionymi przez niego serwerami, stacjami roboczymi, laptopami. Opatentowany algorytm deduplikacji gwarantuje, że kopiowane segementy danych są zapisywane tylko raz dla całego środowiska backupu. Takie rozwiązanie znacząco redukuje ilość danych przesyłanych i składowanych, umożliwiając wykonywanie dziennych, pełnych kopii bezpieczeństwa poprzez istniejącą sieć LAN/WAN.

Efektywna deduplikacja ogranicza zapotrzebowanie na przestrzeń potrzebną do składowania danych w stosunku do danych produkcyjnych nawet do 50 razy. Pozwala to znacząco wydłużyć czas składowania kopii na zasobach dyskowych. Przekłada się to na oszczędności wynikające z ograniczenia zakupów dodatkowej przestrzeni oraz kosztów operacyjnych takich jak zasilanie czy chłodzenie

 

Odtwarzanie

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, Avamar tworzy pełną, dzienną kopię bezpieczeństwa, która może być odtworzona szybko, w jednym kroku, eliminując konieczność odtworzenia etapowego – ostatniej pełnej i przyrostowej kopii. Avamar weryfikuje odtwarzalność danych, dając pewność, że dane są poprawne, gotowe do uruchomienia. Dla jeszcze lepszej ochrony, kopiowane dane mogą być szyfrowane w czasie przesyłu jak i w repozytorium.
Dzięki centralnemu, dostępnemu przez przeglądarkę panelowi zarządzania Avamara, możemy zarządzać i chronić rozległe, wielooddziałowe środowiska poprzez istniejącą sieć LAN/WAN z jednego miejsca.

 

Skalowalność i wysoka dostępność

Dell EMC Avamar dostępny jest w dwóch wariantach: Avamar DataStore, kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz Avamar Virtual Edition – wirtualna wersja oprogramowania dla środowiska VMware.

Avamar DataStore zbudowany jest w architekturze gridowej, która umożliwia praktycznie liniowy wzrost wydajności i pojemności poprzez dodawanie kolejnych węzłów (node). Każdy kolejny węzeł podnosi liczbę CPU, pamięci, operacji odczytu/zapisu i przestrzeni dyskowej całego rozwiązania. Wraz z dodaniem kolejnej przestrzeni, dane są automatycznie rozkładane między węzłami.

Wysoką dostępność danych gwarantuje technologia RAIN. Zastosowana pomiędzy węzłami rozwiązania Avamar DataStore pozwala na jeszcze lepszą ochronę danych i eliminuje pojedynczy punkt awarii. Co więcej, integralność systemu Avamar jest weryfikowana dwa razy dziennie poprzez wewnętrzny system kontrolny.


Najważniejsze funkcje i korzyści:

 •     Unikatowa deduplikacja globalna i źródłowa.
 •     Redukcja dziennych, pełnych backupów nawet dziesięciokrotnie.
 •     Redukcja dziennego wykorzystania łącza nawet pięćsetkrotnie.
 •     Redukcja całkowitego zapotrzebowania na przestrzeń nawet pięćdziesięciokrotnie.
 •     Szyfrowany backup danych poprzez sieć LAN/WAN.
 •     Wysoka dostępność i niezawodność dzięki funkcjom samokontroli.
 •     Prawdziwe, w pełni scentralizowane zarządzanie środowiskiem.
 •     Szybkie, jednoetapowe odtworzenie.
 •     Integracja ze środowiskiem VMware: backup VMware Guest, vSphere Data Protection (VADP).
 •     Elastyczność wdrożenia: Avamar DataStore, Avamar Virtual Edition.
 •     Idealny dla środowisk wieloodziałowych, wirtualnych, centrów danych, ochrony stacji roboczych.