PAMIĘĆ MASOWA HP 3PAR STORESERV 8000

Główne funkcje i korzyści

Niższy całkowity koszt pamięci masowej dzięki technologii flash

 • Macierz dyskowa typu all-flash z 5-letnią bezwarunkową gwarancją na wszystkie dyski SSD (bez ograniczeń na ilość zapisów) dostępna jest już w cenie od 19 000 USD
 • Technologie redukcji objętości danych umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na pojemność o co najmniej 50%
 • Ujednolicona obsługa danych blokowych i plikowych pozwala na uproszczenie zarządzania pamięcią masową i zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca nawet o 71%
 • Najlepszy w branży wskaźnik gęstości upakowania danych oznacza możliwość przechowania w pojedynczej szafie rack do 5,5 PB danych

 

Wzrost wydajności bez kompromisów

 • Skalowalna, zoptymalizowana pod kątem technologii flash architektura zapewnia wydajność na poziomie ponad miliona IOPs i ponad 20 GB/s, skutecznie eliminując wąskie gardła
 • Elastyczne zarządzanie priorytetami przetwarzania (QoS) oraz stabilny czas odpowiedzi poniżej jednej milisekundy pozwalają na zapewnienie wymaganych poziomów jakości usług
 • Dedykowany procesor 3PAR Gen5 Thin Express ASIC przyspiesza pracę systemu oraz gwarantuje sprawną obsługę mieszanych obciążeń
 • Wykorzystanie technologii Fibre Channel 16 Gb/s umożliwia zwiększenie wydajności o 35% oraz 2,5-krotne zmniejszenie opóźnień


 

Eliminacja przestojów i niezawodna konsolidacja

 • Kompletny zestaw funkcji wspierających wysoką dostępność (w tym synchroniczna i asynchroniczna replikacja danych) gwarantuje najwyższą niezawodność rozwiązania
 • Przezroczysta i niezależna od modelu macierzy strumieniowa replikacja danych umożliwia osiągnięcie docelowego punktu odtwarzania (RPO) na poziomie zbliżonym do replikacji synchronicznej niezależnie od dystansu dzielącego macierze
 • System ochrony danych integrujący mechanizmy kopii migawkowych macierzy z aplikacjami biznesowymi upraszcza i przyspiesza tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych po awarii
 • Szyfrowanie danych na dyskach macierzy chroni przed nieautoryzowanym dostępem

 

Bezproblemowe reagowanie na nieprzewidziane zmiany wymagań

 • Pojedyncza macierz dyskowa pozwala na dowolną rozbudowę pojemności użytkowej – od 3 TB do 7,3 PB3
 • Protokół iSCSI upraszcza wdrożenie, a automatyczny zoning sieci SAN przyspiesza konfigurację i niweluje ryzyko popełnienia błędu
 • Bezproblemowe i bezkosztowe procesy migracji danych z macierzy firm trzecich w trybie online ułatwiają modernizację infrastruktury pamięci masowej EMC i HDS
 • Łatwe przenoszenie danych w locie pomiędzy dowolnymi macierzami HP 3PAR StoreServ umożliwia zarządzanie wieloma macierzami jak jednym systemem pamięci masowej
 • Ujednolicony sposób zarządzania urządzeniami, usługami przetwarzania danych oraz całym centrum przetwarzania danych usprawnia administrowanie


Najlepsza w branży gęstość upakowania danych
Oferowane przez HP technologie redukcji objętości danych nie tylko obniżają koszty pamięci flash, lecz także zwiększają jej skalowalność, zwłaszcza w odniesieniu do gęstości upakowania danych. Gęstość ta oznacza możliwość skonsolidowania większej ilości danych na mniejszej powierzchni:

 • Można zacząć od zakupu użytecznej pojemności 280 TB w jednej obudowie o wysokości 2U
 • Następnie rozszerzyć użyteczną pojemność do 5,5 PB w pojedynczej szafie rack
 • A dalej rozbudować aż do 7,3 PB użytecznej pojemności w jednym systemie HP 3PAR StoreServ 8000

 

Do pobrania broszura produktowa (pdf)