STOREVIRTUAL 4000

HP StoreVirtual 4000 to macierz iSCSI wykorzystująca technologię klastrową. Klaster agreguje pewną liczbę systemów tworząc jednorodną, skalowalną pulę zasobów pamięci masowej. Akceptuje i odpowiada na zapytania iSCSI w taki sam sposób, jak pojedynczy system. Cała fizyczna pojemność HP StoreVirtual jest zagregowana i dostępna dla wolumenów utworzonych w klastrze.

Kiedy pojawia się potrzeba rozbudowania pamięci masowej, dodatkowe węzły HP StoreVirtual mogą być dołączone online do klastra. Płynnie, bez zakłócania funkcjonowania systemu, klaster reorganizuje dane, żeby włączyć nowy węzeł.

Wbudowana obsługa implementacji wysokiej dostępności (HA) oraz DR, wysoka wydajność, możliwości skalowania i uproszczone zarządzanie sprawiają, że pamięć masowa HP StoreVirtual to preferowane rozwiązanie dla infrastruktury wirtualnej.

  • Niskie koszty i łatwość obsługi
  • Skalowalna wydajność
  • Dostępność

 

Klaster HP StoreVirtual – łatwe skalowanie pamięci masowej

HP StoreVirtual pozwala stworzyć jednorodną pulę zasobów pamięci masowej składającą się z wielu węzłów. Klaster akceptuje i odpowiada na zapytania iSCSI tak samo, jak pojedyncza macierz.

Technologia klastrowa pozwala tworzyć pulę pamięci masowych składających się z węzłów HP StoreVirtual. Zapewnia to skalowalność online w obrębie wolumenu oraz całego klastra. Cała dostępna pojemność fizyczna jest agregowana i udostępniana dla wolumenów utworzonych w klastrze.

 

 

Network RAID – niezrównana dostępność

Technologia RAID na poziomie sieci (Network RAID), dostępna w HP StoreVirtual, rozdziela dane na części i zapewnia ochronę dla wielu kopii danych zapisanych na węzłach klastra. Eliminuje to pojedynczy punkt awarii. Nawet w przypadku awarii dysku, kontrolera, węzła pamięci, zasilania, sieci czy całego ośrodka, aplikacje mają zapewniony dostęp do danych.


Administratorzy pamięci masowych zapewniają redundancję w obrębie wolumenu. Zwiększa to poziom utylizacji pamięci masowych i sprawia, że ochrona całego wolumenu dostosowana jest do wymagań aplikacji. Klienci mogą wybierać Network RAID 10, 10+1 lub 10+2, 5 lub 6 dla ochrony danych na węzłach, alokując dodatkową pamięć tylko dla tych danych, które wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wbudowana technologia autonaprawy pozwala funkcjonalności Network RAID proaktywnie eliminować uszkodzone bloki w macierzy, jeszcze zanim wpłyną na działanie aplikacji. Ponadto Network RAID automatycznie optymalizuje układ danych wolumenu. Zapewnia to wysoką wydajność bez względu na to, kiedy powstał wolumen i w jakim stopniu jest wypełniony.

 

 

Remote Copy – odtwarzanie danych bez zakłócania funkcjonowania biznesu

Oprogramowanie LeftHand Remote Copy pozwala na replikowanie dynamicznie alokowanych kopii migawkowych pomiędzy podstawową a zdalną lokalizacją. Zdalne kopie nie wymagają rezerwacji przestrzeni w zdalnym ośrodku. Funkcjonalność Remote Copy jest wykorzystywana do wykonywania scentralizowanego backupu i odtwarzania w przypadku awarii (DR). Może być skonfigurowana dla danego wolumenu. Umieszczenie zdalnych kopii w cyklicznym harmonogramie pozwala osiągnąć asynchroniczną replikację danych typu point-in-time pomiędzy lokalizacjami czy centrami danych.

Remote Copy posiada mechanizm wspomagający i ułatwiający konfigurację przełączania awaryjnego (failover/failback). W krytycznym momencie podpowiada on, krok po kroku, jak wykonać procedury DR.

 

 

Technologia SmartClone

Technologia LeftHand SmartClone błyskawicznie tworzy „klony” wolumenów i zbiorów danych bez zużywania dodatkowej pamięci. Każdy klon wolumenu jest wirtualną kopią, która umożliwia oszczędzanie czasu i przestrzeni w różnych środowiskach i aplikacjach. Pozwala udostępniać serwery i komputery biurkowe, uruchamiać systemy z sieci SAN, szybko kopiować dane produkcyjne do środowisk testowych i programistycznych.

  • Klony wolumenów bazują na oryginalnym, źródłowym wolumenie, dzięki czemu można je tworzyć błyskawicznie i nie zajmują dużej ilości przestrzeni.
  • Dostęp do klonów jest możliwy z serwerów fizycznych i wirtualnych oraz wirtualnych desktopów.
  • Technologia LeftHand SmartClone to kopia obrazów serwera czy desktopu, która nie wymaga dużej ilości przestrzeni dyskowej. Dzięki temu jest tylko jedna kopia plików systemu operacyjnego na klastrze pamięci. Pozwala to podnieść poziom utylizacji pamięci masowej i zwiększyć zwrot z inwestycji.
  • Sklonowane wolumeny są dynamicznie alokowane – zajmują wyłącznie przestrzeń, która jest w danym momencie niezbędna do działania. Oznacza to większy zwrot z inwestycji w pamięć masową.