VEEAM AVAILABILITY SUITE

Veeam Software to firma zajmująca się technologiami informatycznymi, która opracowuje oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii i zarządzania danymi dla wirtualnych, fizycznych i chmurowych rozwiązań.

W raporcie 2017 Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery firma Veeam po raz kolejny została uznana za lidera, notując spore przesunięcie w prawo pod względem kompletności wizji i zdolności do jej realizacji.

Jak wynika z raportu Gartner 2016 Market Share, firma Veeam jest obecnie czwartym pod względem wielkości globalnym producentem oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na potrzeby zarządzania pamięcią masową.

Availability for the Always- ON Enterprise

Firma Veeam® dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise, czyli prowadzić działalność w trybie 24.7.365. Dlatego firma Veeam stworzyła nowy segment rynku- Availability for the Always-On Enterprise- aby pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO) na poziomie poniżej 15 minut dla dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze.

Dostępność od Veeam vs. tradycyjny backup Veeam Availability Suite™  Tradycyjne narzędzia do backupu
RTO < 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych + -
Stworzone na potrzeby nowoczesnego centrum danych + -
Prosty backup i replikacja w lokalizacji zewnętrznej + -
W pełni zintegrowane odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę + -
Najwyższa jakość integracji z nowoczesną pamięcią masową + -
W pełni zautomatyzowane testy odzyskiwania + -
Wykorzystanie danych do obniżenia ryzyka związanego z wdrożeniami + -
Proaktywny wgląd   + -
It Just Works!™ (po prostu działa) 15-minutowa samodzielna instalacja Wielotygodniowe wdrożenie

 

Komponenty platformy Veeam Availability:

 • Veeam Availability Suite - zawiera Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Flagowy produkt Veeam, zapewniający wysoką dostępność dla wirtualnych, fizycznych
i chmurowych rozwiązań.

 • Veeam Agent for Windows i Linux

Agenci odpowiedzialni za zabezpieczenie maszyn fizycznych oraz tych pracujących w chmurze.

 • Veeam Backup for Office 365

Umożliwia tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych dla Microsoft Office 365.

 • Veeam Recovery to Microsoft Azure

Wykorzystuje platformę Microsoft Azure do odzyskiwania po awarii w chmurze.

 • Veeam Availability Console

Platforma zarządzania dla dostawców usług i rozproszonych przedsiębiorstw.

 • Veeam Cloud Connect

Rozwiązanie umożliwiające przenoszenie danych pomiędzy rozwiązaniami lokalnymi a chmurą.

 • Veeam Availability Orchestrator

Mechanizm automatyzacji i orkiestracji do odtwarzania danych z kopii i replik po awarii systemu.

 • Veeam Availability for AWS

Bezagentowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania instancji AWS.

 

Pakiet Veeam Availability Suite

Pakiet ten zawiera dwa najważniejsze rozwiązania:

- Veeam Backup & Replication,

- Veeam ONE.

 

Veeam Backup & Replication

Oprogramowanie umożliwia bardzo wydajne i efektywne tworzenie kopii zapasowych, szybkie i elastyczne odzyskiwanie oraz zaawansowaną replikację maszyn.

Najważniejsze funkcje tworzenia kopii zapasowych:

 • Centralne zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych z środowisk fizycznych, wirtualnych oraz chmurowych.
 • Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych (spójnych aplikacyjnie) na poziomie obrazów.
 • Bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych przy wykorzystaniu migawek pamięci masowej.
 • Możliwość utworzenia nieograniczonego repozytorium Scale-Out Backup Repository.
 • Przesyłanie kopii zapasowych do chmury za pomocą Veeam Cloud Connect.
 • Automatyczne testowanie i sprawdzanie kopii zapasowej pod kątem odzyskania danych przy pomocy SureBackup.
 • Wbudowana akceleracja dla sieci WAN dająca 50-krotnie szybsze przesyłanie danych
  i mniejsze obciążenie sieci.
 • Szybsze tworzenie kopii zapasowych dzięki bezpośredniemu dostępowi do SAN i NFS.
 • Mniejsze zapotrzebowanie na pamięć masową oraz ograniczenie ruchu sieciowego dzięki wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów deduplikacji i kompresji.

Główne możliwości dotyczące odzyskiwania danych:

 • Technologia Instant VM Recovery, dzięki której odzyskamy maszynę wirtualną w ciągu kilku minut.
 • Odzyskiwanie plików i folderów za pomocą natychmiastowego odzyskiwania.
 • Odzyskiwanie obiektów, kontenerów AD, kont i haseł użytkowników, zasad grupy oraz rekordów DNS przy pomocy Veeam Explorer for Microsoft Active Directory.
 • Wgląd i granularne odzyskiwanie elementów Exchange przy pomocy Veeam Explorer for Microsoft Exchange.
 • Przeglądanie kopii zapasowych programu Sharepoint. Odzyskiwanie określonych elementów oraz całych witryn dzięki Veeam Explorer for Microsoft SharePoint.
 • Szybkie odzyskiwanie baz danych na poziomie transakcji poprzez Veeam Explorer for Microsoft SQL Server oraz Veeam Explorer for Oracle.
 • Macierzysta obsługa taśm.
 • Odtwarzanie środowiska w chmurze dzięki Veeam Restore in Microsoft Azure.
 • Wykorzystanie migawek pamięci masowych do szybkiego odtwarzania danych.

Podstawowe funkcje replikacji:

 • Replikacja maszyn wirtualnych wykonywana przy użyciu obrazów.
 • Przesyłanie replik do lokalizacji zewnętrznych (chmura).
 • Automatyczne testowanie i sprawdzanie repliki pod kątem odtworzenia (SureReplica).
 • Wbudowana akceleracja dla sieci WAN dająca 50-krotnie szybsze przesyłanie danych i mniejsze obciążenie sieci
 • Przełączanie na replikę oraz powrót po awarii.

Veeam ONE

Oprogramowanie pozwala na podgląd i kontrolę w środowisku backupowym, wirtualnym, fizycznym i chmurowym.

Veeam ONE oferuje następujące funkcje:

 • Całodobowe monitorowanie, raportowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym.
 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji.
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych.
 • Obciążenia zwrotne i rozliczenia.

 

Wybieraj najlepsze rozwiązania!