Zwiększamy bezpieczeństwo w sądach - WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI

Zwiększamy bezpieczeństwo w sądach

Z końcem 2018 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny duży projekt. Przedmiotem dostawy były serwery, macierze oraz urządzenia do zabezpieczeń sieciowych, które trafiły do sądów powszechnych apelacji szczecińskiej. Dzięki profesjonalnemu podejściu działu handlowego oraz fachowej wiedzy naszych inżynierów doprowadziliśmy projekt do końca w sposób prawidłowy, terminowy oraz zgodnie z założeniami Zamawiającego.

 

Dzięki dostarczonym rozwiązaniom Zamawiający będzie miał możliwość podnieść bezpieczeństwo przechowywania danych, bezpieczeństwo sieci LAN, jak również zbudować zapasowe Data Center. Dostarczone rozwiązania łączą w sobie podstawowe oraz zaawansowane funkcjonalności, w tym MatroCluster, jako technologia klastrowania macierzy z synchronicznym mirroringiem, dzięki czemu Zamawiający uzyska ciągłość działania i odporność na utratę danych.

Projekt dotyczył 26 jednostek Zamawiającego i opiewał na kwotę ponad 4 mln PLN brutto.