null

Usługi

Xcomp już od ponad 20 lat oferuje dla swoich klientów doradztwo w bardzo szerokim spektrum działania.

W zależności od Państwa potrzeb, jesteśmy w stanie zaopiekować się całą infrastrukturą IT w Waszej organizacji, bądź tylko jakimś jej fragmentem. Zakres oferowanych usług w tym zakresie to: backup, infrastruktura serwerowa, infrastruktura sieciowa LAN, WLAN, systemy zasilania awaryjnego, infrastruktura VMware, systemy operacyjne, monitoring incydentów bezpieczeństwa, ochrona antywirusowa oraz zabezpieczenia Internetu.

Oprócz ochrony danych mamy również możliwość ich odzyskania w przypadku utraty. Odzyskujemy dane z uszkodzonych nośników w zakresie zarówno uszkodzeń logicznych (w strukturze danych), jak i uszkodzeń fizycznych.

Jeśli Państwa dane zaczynają znikać z komputera lub uszkodzeniu uległ nośnik, na którym przechowywane było coś ważnego, jesteśmy w stanie odzyskać i zabezpieczyć te dane.

Oferujemy w zależności od potrzeb:

  • odzyskiwanie utraconych danych,
  • usługi przedwdrożeniowe – audyty, projekty,
  • usługi instalacyjne – wdrożenia, konfiguracje,
  • usługi powdrożeniowe – opieka, umowa nadzoru, dokumentacja powykonawcza, serwis,
  • szkolenia i warsztaty – szkolenia autorskie, warsztaty szkoleniowe.
null

Outsourcing i współpraca

W obecnych czasach każda większa firma, aby być konkurencyjna i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną. Lepiej jest skupić się na działalności i rozwijaniu swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT. Organizacja ma większą elastyczność finansową wynikającą z ograniczenia kosztów stałych oraz posiada możliwość lepszego zarządzania działalnością poboczną.

Szybkie zmiany technologiczne wymuszają na nowoczesnych firmach zwiększenie nakładów na rozwój infrastruktury IT. Zlecenie odpłatnej opieki, pozwala na planowanie i redukcję kosztów ponoszonych przez firmę o 30 % i zapewnia wysoką jakość stałej obsługi infrastruktury IT.

Oprócz outsourcingu oferujemy Państwu nasz potencjał i doświadczenie. Nasi inżynierowie poradzą sobie z niemal każdym wdrożeniem z zakresu backupu, wirtualizacji i bezpieczeństwa, o czym może świadczyć lista zadowolonych klientów, bogata lista referencyjna oraz liczba zdobytych certyfikatów.

W ramach każdego projektu oferujemy:

  • doradztwo przy projektowaniu systemu,
  • dostarczenie rozwiązania,
  • implementację systemu,
  • szkolenie,
  • nadzór nad infrastrukturą.